litoral-bulgaria

litoral-romania

litoral-grecia

sejur-paris

sejur-elvetia

sejur-turcia

sejur-israel

Curs Valutar

17-Dec-2017
CHF CHF 3.9729
EUR EUR 4.6346
GBP GBP 5.2711
USD USD 3.9285
Convertor valutar
in
Rezultat
Valoare:
TVA

Conversia EUR/RON se face automat la cursul BNR zilnic.

Newsletter


CONTRACTUL CU TURISTUL PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 12 Aprilie 2011 01:06

                                                                                                                                                                                            Nr._____/___________

                                        AGENTIA DE TURISM  MONTANA                       

    CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE


       Indicativ Excursie  .............................................................................................................................................

Partile contractante : S.C. ..MONTANA SRL..., cu sediul in Galati, titulara a licentei Nr 200 , pentru Agentia MONTANA, cu
sediul in GALATI.,Strada Domneasca, Nr 13, bloc L , parter ,cod postal 800015 , reprezentata prin MIHAI CONSTANTIN,
in calitate de director general, denumita in continuare Agentia si Turistul/Reprezentantul turistului .........................................................................................................................................................................................................
domiciliat(a) in .......................... sector......, Str................................................................ Nr......... , Bl. ...........,Sc......., Apart ..............
telefon........................., e-mail .............................................................,CNP.......................................................................................
B.I. seria ..... ,nr. ...............,eliberat de..................................,la.data de........................,au convenit incheierea prezentului contract:
I. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice (prezentat in catalog) cu indicativul din titlu si eliberarea documentelor de plata.
II. Pretul programului turistic (prezentat in catalog) cu indicativul din titlu cuprinde: costul serviciilor turistice efective, comisionul
agentiei si TVA. Avansul si plata finala se va fac conform inscrisurilor din programul turistic.
III. Drepturile si obligatiile Agentiei:
1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata :
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate ;
b) sa restuie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acestea nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori la alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru seviciile neprestate.
4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului ;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorul ca servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, etc.).
5. Agentia se obliga sa includa in prospectul cu indicativul de mai sus, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare din mijloacele de transport incluse in contract ( urcarea in autocar se face in ordinea inscrierii, in baza listei, intocmita la agentia de turism turoperatoare in functie de data inscrierii, citita de ghid la locul de imbarcare, fiecare turist ocupand locul preferat si disponibil);
• Compania aviatica, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza operarea curselor, are dreptul de a modifica orele de zbor ale curselor. Prin urmare, agentia de turism , nu este raspunzatoare pentru decolarea / aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul excursiei.
• Biletele emise sunt nerambursabile si nu pot fi modificate. In caz de anulare sau modificare penalizarea este de 100%.
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestuia , un numar de apel de urgenta care sa ii permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului; telefoanele de apel permanent ale agentiei organizatoare .
IV. Drepturile si obligatiile turistului :
1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. In cazul in care mijlocul de transport este avionul , transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care isi cedeaza pachetul de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
2. In cazul sejururilor de odihna, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor din tarile respective.
3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
4.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap III, pct.1, hotararea de a opta pentru :
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor, sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
4.2. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie ;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursare imediata a diferentei de pret ;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
4.3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neandeplinirea contractului initial, cu exceptia cazurilor in care :
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care
responsabilitatea revine companiei aeriene); c) anularea s-a facut din vina turistului.
5. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.
Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.
6. Turistul este obligat se prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate.
7. Camerele cu 3 paturi (triple) sunt: a) cu 3 paturi de acelasi fel sau b) cu 2 paturi de acelasi fel si unul pliant sau c) cu un pat matrimonial si unul normal sau pliant. Structura camerelor triple se stie numai la fata locului. In cazul cand, la unele hoteluri, nu se poate asigura camera cu 3 paturi cea de-a treia persoana va fi cazata (mai intai) intr-o camera cu doua paturi cu un alt turist sau singur (in ultima varianta) intruna cu un pat fara a plati vreo diferenta de pret.
V. Renuntari, penalizari, despagubiri :
1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza :

  • 25% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face cu pana la 40zile inainte de plecare/intrare;
  • 50% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul 39-20 zile inainte de plecare/intrare;
  • 100% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul 19-0 zile inainte de plecare/intrare.

* Biletele emise sunt nerambursabile si nu pot fi modificate. In caz de anulare sau modificare penalizarea este de 100%.
2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate
taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
3. In cazul in care turistul a intrat pe teritoriu statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice, refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
4. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau este intors de la granita de catre politia de frontiera.
5. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar cererea de renuntare ne este luata in considerare.
6. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
VI. Reclamatii :
1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maxim 7 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de 45 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.
VII. Asigurari: a) turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul
insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG din localitatea Bucuresti , Str. Aleea Alexandru,
nr 51, sector 1, Bucuresti,Agentia Galati, telefon 0236470606 sau 0236470700 . Polita de asigurare numarul 49875/07.06.2017, valabila pana la data de 06.06.2018
Suma asigurata este de 50.000 USD.
; b) facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje; c) se recomanda incheierea asigurarii STORNO(cu minim 21 zile inaintea plecarii) prin care se restituie banii in cazul neparticiparii la excursie datorita (conform conditiilor politei de asigurare) imbolnavirilor, deceselor, accidentelor, etc ; d) asigurarea medicala este obligatorie.
VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
a) factura la plata prin transfer bancar sau factura si chitanta la plata in numerar;
b) programul turistic
IX. Dispozitii finale:
1. Prezentul contract a fost semnat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

       Am luat la cunostinta de necesitatea incheierii asigurarii STORNO si a asigurarii medicale(incepand cu 01 martie 2016, asigurarea medicala este OBLIGATORIE)

Reprezentantul agentie de turism (nume, prenume, semnatura, stampila).

OFFICE MANAGER - MIHAI SIMONA   

                                                                       


Data: .........................................................

Turist/reprezentant (nume, prenume, semnatura): ...........................................................................................................

Ordinea de inscriere (pozitia de urcare in autocar): ............................................................................................................

Semnez si pentru : ........................................................................................semnatarul avand calitatea de........................

Ultima actualizare în Duminică, 10 Decembrie 2017 20:31